Zmieniam obecne biuro rachunkowe

Masz kłopoty ze współpracą z biurem rachunkowym, nie jesteś dostatecznie zadowolony, nie uzyskujesz wszystkich informacji, jakie mogłoby przekazać biuro byś mógł podejmować odpowiednie decyzje, skorzystaj z usług biura ‘’ Amer”

Biuro rachunkowe ”Amer” posiada duże doświadczenie praktyczne, funkcjonuje już od 1999r. Spełnia wymogi kwalifikacyjne – certyfikat Ministerstwa Finansów nr 10065/98, posiada również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z maksymalnym zaangażowaniem, aby nasz klient był obsłużony na najwyższym poziomie.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie :

I. FINANSOWO-KSIĘGOWYM :

 • tworzenie lub modyfikowanie planu kont oraz zasad polityki rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtowej ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP, wyposażenia,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksport, import, opracowywanie deklaracji INTRASTAT do urzędu celnego,
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans),
 • obsługa innych obowiązków publiczno-prawnych przedsiębiorców (PFRON, podatki lokalne),
 • reprezentowanie podatnika przed US, ZUS, GUS, w zakresie umocowania.

 

II. KADROWO-PŁACOWYM :

 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), oraz dokumentów związanych z tymi umowami w trakcie ich trwania, a także z ich rozwiązaniem,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników ,spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi (ustalanie wymiaru urlopu, ewidencja urlopów), prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia, w tym Rp-7,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych na podstawie systemów płac funkcjonujących u pracodawcy,
 • sporządzanie i przesyłanie informacji o zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników, deklaracji rozliczeniowych ZUS, imiennych raportów miesięcznych RMUA, przygotowanie przelewów na te zobowiązania wobec budżetu,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku (PIT-4R ,PIT-8AR, PIT-40), rocznych imiennych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-2), rocznej informacji IWA.

 

III. SPRAWOZDAWCZYM :

 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań wymaganych przez GUS, NBP, Urząd Marszałkowski

Cena usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, od ilości dokumentów i operacji, od ilości pracowników.
W cenie za obsługę firm z terenu Trójmiasta wliczony jest dojazd do klienta i odbiór dokumentów.

Copyright 2018 © Biuro Rachunkowe „Amer”
Projekt i realizacja: r4y.pl
Klauzula RODO